SOCIO-LEGAL STUDIES IN WALES

Gyda'r gynhadledd yn cael chynnal yng Nghaerdydd yn 2021 mae'n gyfle perffaith i ystyried cyflwr ymchwil cymdeithasol-gyfreithiol yng Nghymru a'r dylanwad ehangach y gallai ymchwil cymdeithasol-gyfreithiol yng Nghymru ei gael. Mae Cymru yn astudiaeth achos gymharol unigryw o ran ei dynameg gyfansoddiadol. Daw polisi cymdeithasol gan ddwy lywodraeth ar wahân ond mae'n gweithredu o fewn un system gyfreithiol. Mae hyn yn arwain at system o 'ymylon llyfn' lle nad yw'r gyfraith a pholisi cymdeithasol yn alinio (WGC 2018); yn enwedig mewn meysydd cyfiawnder troseddol a gweinyddol. Mae gan hyn oblygiadau i ysgolheigion cymdeithasol-gyfreithiol y mae angen eu harchwilio ymhellach.

 

Mae Cymru hefyd yn faes arbrofi cymdeithasol-gyfreithiol. Mae'r Senedd wedi hyrwyddo lles a dull sy'n seiliedig ar hawliau yn ei deddfwriaeth nodedig fel ymgorffori UNCRC a Deddf Lles a Chenhedlaeth y Dyfodol (Cymru) 2015. Yn arwyddocaol, bydd y Ddyletswydd Gymdeithasol-Economaidd yng Nghymru yn dod i rym yn ystod y gynhadledd. Felly, gellir cyfiawnhau Cymru fel maes sy'n deilwng o'i hastudiaeth ei hun o ystyried ei gyd-destun unigryw a'i ddulliau gwahanol ond hefyd yn faes i'w arbrofi gyda gwersi ar gyfer systemau eraill.

 

Gan ddefnyddio adroddiad y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru i ystyried Cymru fel gofod cyfiawnder penodol, ein nod yw ailystyried rôl a gwerth ymchwil cymdeithasol-gyfreithiol yng Nghymru a sut y gallai ddylanwadu ar ddulliau cymdeithasol-gyfreithiol mewn rhannau eraill o'r DU a thu hwnt.

 

Bydd y Ffrwd hefyd yn croesawu papurau sy'n ystyried systemau datganoledig neu ranbarthol eraill yn y DU ac yn fyd-eang sy'n ystyried astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol ar lefel yr is-wladwriaeth l.  

 

Cynullydd

Huw Pritchard ( PritchardH3@Cardiff.ac.uk )