Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol mewn Cyfnod o Argyfwng

Cyfarfod Llawn i Gloi

Dynodir amser o argyfwng trwy ddeddfu a gweithredu deddfau y mae'r deddfwr yn gwybod sy'n gynhenid anghyfiawn. Mae cyfnod o argyfwng o'r fath wedi bodoli yn y DU ers i Ddeddfau Mewnfudo 2014 a 2016 ddod i rym. Mae'r ddarlith yn archwilio goblygiadau'r sefyllfa hon ar addysgu ac ymchwil cymdeithasol-gyfreithiol. Yn benodol, mae'n dadlau, trwy gofio trais hanes trefedigaethol Prydain, fod y Deddfau Mewnfudo wedi newid yn sylfaenol y telerau y gall ysgolion y gyfraith drafod cwestiynau â'u myfyrwyr ynghylch y rhwymedigaeth foesol i ufuddhau i gyfraith ddilys.

Dr Patricia Tuitt

Ysgolhaig Annibynnol

Mae Patricia Tuitt yn academydd cyfreithiol sydd â hanes cyson dros fwy nag 20 mlynedd o ymchwil, addysgu a rheolaeth strategol ym maes astudiaethau cyfreithiol beirniadol. Yn gyn Athro a Deon Ysgol y Gyfraith Birkbeck, Prifysgol Llundain (2009-2017), mae cyhoeddiadau niferus Patricia Tuitt yn cynnwys y monograffau, False Images: Law’s Construction of the Refugee (1996) a Race, Law, Resistance (2004). Mae hi'n gyd-olygydd Critical Beings: Law, Nation and the Global Legal Subject (2004) a Crime Fiction and the Law (2016). Ymhlith ei chyhoeddiadau diweddar mae ‘Walter Benjamin, Race and the Critique of Rights’ (2019), ac ‘Law, Justice and the Public Enquiry into the Grenfell Tower Fire’ (2020).

The Reign of Justice via Peoples Collect

Image: The Reign of Justice - Edmund J. Sullivan. Owner - Amgueddfa Cymru - NAtional Museum Wales. Creative Archive License. Via People's Collection Wales.