11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Dogfennau Polisi'r Gynhadledd

Cysylltwch â slsa2021@cardiff.ac.uk neu'r ffurflen gyswllt isod os hoffech gael unrhyw un o'r dogfennau hyn mewn fformat gwahanol

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghynadleddau SLSA

Mae'r Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol wedi ymrwymo i gydraddoldeb, yn gwerthfawrogi amrywiaeth, ac yn ceisio hyrwyddo cymdeithas broffesiynol agored, gynhwysol a chynrychioliadol yn gymdeithasol a chymuned ysgolheigaidd.

Datganiad Preifatrwydd Worldspan

Datganiad preifatrwydd Worldspan gyda pholisïau a gwybodaeth am ddiogelu data.

Datganiad Preifatrwydd Prifysgol Caerdydd

Canllawiau ar sut mae Prifysgol Caerdydd a phartneriaid y gynhadledd yn ymdrin â gwybodaeth bersonol a diogelu data.

 

 

 

Cod Ymarfer Rhyddid Mynegiant Prifysgol Caerdydd

Y Cod Ymarfer llawn ar Ryddid Mynegiant.

Contact

For further information please get in touch.

Thanks for submitting!