Dad-drefedigaethu’r Ysgol Gyfraith – Gwersi o Fywyd a Gwaith Paul Robeson

Sesiwn Ford Gron

Daeth Paul Robeson (1898-1976) yn enwog fel actor a chanwr. Mae ei ymgysylltu gwleidyddol dros hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau, yn erbyn imperialaeth, ac ar ran y mudiad llafur rhyngwladol, yn adnabyddus. Gwerthfawrogir ei fywyd fel un o ddygnwch a chyflawniad er gwaethaf hiliaeth gymdeithasol a gwladwriaethol. Bu Robeson yn ymwneud yn agos dros amser gyda diwylliant Cymru a gyda'r mudiad llafur yn ne Cymru.  Byddai’n ymweld yn rheolaidd â'r ardal, a bu'n serennu yn y ffilm Proud Valley oedd yn dramateiddio profiad glowyr du. Perfformiodd yn yr Eisteddfod genedlaethol a dros y ffôn o America yn Eisteddfod y glowyr, ar ôl i lywodraeth UDA dynnu ei basbort yn ôl. Caiff ei ymweliad â chymuned amlddiwylliannol Tiger Bay yng Nghaerdydd ei thrysori o hyd. Mae'r ffaith i Robeson ddechrau ei yrfa fel cyfreithiwr ar ôl graddio JD o Brifysgol Columbia yn llai adnabyddus. Gorfododd rhagfarn a gelyniaeth o du cleientiaid a chyd-gyfreithwyr iddo roi'r gorau i'r gyfraith, a gwireddu ei ddoniau artistig yn lle. Mae ein hail fwrdd crwn yn cysylltu'r elfennau hyn o fywyd Paul Robeson â'r mudiad cyfoes i ddad-drefedigaethu cwricwlwm ysgol y gyfraith, herio anghyfiawnderau galwedigaethol, a dathlu llwyddiannau'r holl ysgolheigion. Mae'n gofyn beth allwn ni ei ddysgu o'i brofiadau, ei feddwl a'i gelfyddyd, wrth anelu at y nodau hyn.

Yr Athro Penelope Andrews

Ysgol y Gyfraith Efrog Newydd, Llywydd y Gymdeithas Cyfraith a Chymdeithas

Mae Penelope Andrews wedi ysgrifennu ar yrfa gyfreithiol Paul Robeson a’i berthnasedd i frwydrau yn erbyn hiliaeth ledled y byd. Mae hi’n Gyd-gyfarwyddwr Prosiect Cyfiawnder Hiliol Ysgol y Gyfraith Efrog Newydd, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau perthnasedd ysgolheictod y gyfraith a chymdeithas i gymunedau academaidd yn y de byd-eang a'r gogledd byd-eang. Mae’n olygydd yr International Journal of Law in Context. Mae ei llyfrau ac erthyglau cyhoeddedig yn canolbwyntio ar gyfraith gyfansoddiadol gymharol, cydraddoldeb rhywiol a hiliol, hawliau dynol, y farnwriaeth, ac addysg gyfreithiol yn Ne Affrica ac yn rhyngwladol. Mae hi'n cyhoeddi'n rheolaidd yn y cyfryngau poblogaidd ac ar gyfryngau cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar faterion hil, tlodi, addysg gyfreithiol, ymgyfreitha er budd y cyhoedd, a'r heriau parhaus o drawsnewid cymdeithas sy'n economaidd anghyfartal ac wedi'i rhannu'n hiliol. Mae hi wedi gwasanaethu ar Sefydliad Barnwrol Affrica, ac fel Barnwr Dros Dro yn Uchel Lys Gogledd Gauteng, Pretoria, ac fel cyflafareddwraig mewn gwrandawiadau ar wahaniaethu ar sail hil yn Ne Affrica.

Yr Athro Daniel Williams

Prifysgol Abertawe

Mae Daniel Williams wedi cyhoeddi’n helaeth ar gysylltiadau dwfn Paul Robeson â’r symudiadau llafur a gwrth-ffasgaidd yng Nghymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn amrywio o'r 19eg ganrif hyd heddiw ac yn cwmpasu llenyddiaethau Saesneg Cymraeg ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Mae'r diddordebau hyn yn cael eu cysylltu gan roi sylw i gwestiynau cenedlaetholdeb, ethnigrwydd a hunaniaeth. Mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Astudio Cymru Richard Burton ac mae wedi gwasanaethu fel Llywydd Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudiaeth Diwylliant a Hanes Cymru.

Dr Foluke Adebisi

Prifysgol Bryste

Mae Foluke Adebisi wedi arloesi mewn gwaith ar ddad-drefedigaethu cwricwlwm y gyfraith yn y DU. Mae ganddi LL.M gyda Rhagoriaeth o Brifysgol Caerhirfryn mewn Hawliau Dynol Rhyngwladol a Chyfraith Ddyngarol. Cwblhawyd ei Ph.D hefyd ym Mhrifysgol Caerhirfryn. Mae ganddi gefndir mewn ymarfer cyfreithiol a gwaith cyrff anllywodraethol. Ar hyn o bryd mae hi'n dysgu Cyfraith Contract, Sylfeini Cyfraith Busnes yn ogystal â Chyfraith a Hil. Hi yw sylfaenydd a Chyfarwyddwraig Cynhadledd a Digwyddiadau Forever Africa ac mae'n ysgrifennu am y gyfraith, Affrica, addysgeg a bywyd yn gyffredinol ar Foluke's African Skies. 

385px-Paul_Robeson_1942_crop.jpg

Image: Paul Robeson American actor, athlete, bass-baritone concert singer, writer, civil rights activist, Spingam Medal winner, and Stalin peace prize laureate.   June 1942. Source - Library of Congress