YNGLŶN Â'R SLSA

Ffurfiwyd y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol ym 1990 yn y DU.  Tyfodd allan o'r Grŵp Cymdeithasol-Gyfreithiol, a oedd, ers rhai blynyddoedd, wedi darparu fforwm blynyddol i ysgolheigion cyfreithiol-gymdeithasol gyfarfod a lledaenu eu gwaith.  Fodd bynnag, teimlwyd bod angen strwythur sefydliadol mwy parhaol, a fyddai'n helpu i gadw ysgolheigion mewn cysylltiad â'i gilydd, gan ddarparu sianeli cyfathrebu rheolaidd, a hyrwyddo a chefnogi gwaith academyddion cyfreithiol-gymdeithasol.

               

Dros y blynyddoedd, mae'r SLSA wedi tyfu a datblygu. Cynhelir y gynhadledd flynyddol bob blwyddyn gan brifysgol wahanol yn y DU. Mae wedi bod i bob cwr o’r DU, gan ymweld â sefydliadau mewn dinasoedd mawr - er enghraifft, Belfast, Glasgow, Lerpwl, Newcastle - a lleoliadau trefol llai - Aberystwyth, Stirling, Keele. Bydd y gynhadledd SLSA rithwir gyntaf yn cael ei chynnal gan Brifysgol Caerdydd yn 2021.

               

Nod yr SLSA yw 'hyrwyddo addysg a dysgu ac yn benodol hyrwyddo ymchwil, addysgu a lledaenu gwybodaeth ym maes astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol.' Mae'n cyflawni'r nodau hyn yn bennaf trwy gyfarfodydd, cynadleddau a seminarau; trwy grantiau ymchwil a gwobrau; trwy gyhoeddiadau; trwy gysylltu â llunwyr polisi a chyllidwyr ymchwil; a thrwy gefnogi myfyrwyr.

 

Delwedd: Dur Caerdydd o Weithfeydd Dowlais ar gyfer Llongau Caerdydd. Mae'r brodyr Morel, Tom & Ralph, i'w gweld yn y canol. Adeiladodd eu cwmni nifer o longau yn Northumberland Shipbuilding Co.

(c) Dr John Morel Gibbs. Cyrchwyd trwy'r The Heritage & Cultural EXCHANGE Tiger Bay and the World

001-1712-007 Dr John Morel Gibbs as the