GWYBODAETH AM

YSGOL Y GYFRAITH A GWLEIDYDDIAETH CAERDYDD

Dathlu 50 Mlynedd o'r Gyfraith (1970-2020) a 120 mlynedd o Wleidyddiaeth (1900-2020) ym Mhrifysgol Caerdydd

Rydym yn dathlu 50 mlynedd o Ysgol y Gyfraith enwog Prifysgol Caerdydd yn 2021, a unwyd yn 2014 gyda'r adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol uchel ei pharch. Yn yr un flwyddyn, gwnaethom ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r Journal of Law and Society (JLS) enwog, sydd wedi cael cartref yma yng Nghaerdydd ers 1974. Mae'r JLS bellach wedi'i sefydlu fel y cyfnodolyn blaenllaw ym Mhrydain ar gyfer astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol, wedi'i ysgogi gan ysbrydoliaeth ar gyfer arddull newydd o ysgolheictod ymhlith cenhedlaeth o ysgolheigion ifanc sy'n chwilio am ddewis amgen i ysgoloriaeth gyfreithiol athrawiaethol. Darllenwch fwy am hanes y Cyfnodolyn a'i ben-blwydd yn 40 yma.

 

Ysgol a arweinir gan ymchwil yw hon sydd ag enw da am gyflawni ymchwil o safon fyd-eang ac am ein dulliau addysgu rhagorol. Mae ein hacademyddion yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol a'u hymgorffori yn rhwydweithiau'r DU, Ewrop a byd-eang, sy'n cynnwys y Cenhedloedd Unedig, NATO, G7 a Llywodraeth Cymru.

 

Gwneir ymchwil arbenigol yr Ysgol gan ystod o 17 o ganolfannau a grwpiau sy'n ymdrin ag amrywiaeth o feysydd pwnc amrywiol a hynod ddiddorol gan gynnwys: -

LawBuilding Cardiff University image .jp